Ubezpieczenia Cargo

Europe Group we współpracy ze STU ERGO HESTIA ma możliwość szybkiego i łatwego ubezpieczenia Państwa towaru w zakresie cargo. W standardowej ofercie każdego przewoźnika ładunek chroniony jest przez ubezpieczenie OC przewoźnika, które ubezpiecza towar od szkody wyrządzonej z winy firmy transportowej. Natomiast ubezpieczenie cargo obejmuje zarówno skutki błędów przewoźnika, jak i zdarzenia niezależne od niego, takie jak kataklizmy, kradzieże czy wypadki, których sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, jest nieznany. Ubezpieczenie cargo chroni właściciela towarów przed stratami związanymi z uszkodzeniem, kradzieżą ładunku podczas transportu własnego jak i zleconego firmie spedycyjnej. Ochrona obowiązuje zazwyczaj od załadunku do momentu dostarczenia do miejsca docelowego.

Ubezpieczenie CARGO poprzez Europe Group to:

- pełna ochrona przewożonych towarów w transporcie drogowym
- działa na całej trasie przewozu od momentu załadowania do momentu rozładowania towaru
- zabezpieczenie od wszelkiego ryzyka
- koszt w wysokości 0,18% od wartości przewożonego towaru
- szybka wypłata odszkodowania w wysokości do pełnej wartości towaru.