services

Ubezpieczenia Cargo

Europe Group we współpracy ze STU ERGO HESTIA ma możliwość szybkiego i łatwego ubezpieczenia Państwa towaru w zakresie cargo. W standardowej ofercie każdego przewoźnika ładunek chroniony jest przez ubezpieczenie OC przewoźnika, które ubezpiecza towar od szkody wyrządzonej z winy firmy transportowej. Natomiast ubezpieczenie cargo obejmuje zarówno skutki błędów przewoźnika, jak i zdarzenia niezależne od niego, takie jak kataklizmy, kradzieże czy wypadki, których sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, jest nieznany.

Ubezpieczenie cargo chroni właściciela towarów przed stratami związanymi z uszkodzeniem, kradzieżą ładunku podczas transportu własnego jak i zleconego firmie spedycyjnej. Ochrona obowiązuje zazwyczaj od załadunku do momentu dostarczenia do miejsca docelowego.

  • pełna ochrona przewożonych towarów w transporcie drogowym
  • działa na całej trasie przewozu od momentu załadowania do momentu rozładowania towaru
  • zabezpieczenie od wszelkiego ryzyka
  • koszt w wysokości 0,18% od wartości przewożonego towaru
  • szybka wypłata odszkodowania w wysokości do pełnej wartości towaru